แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

24 April 2020

ขายหม้อแปลงชำรุด ( เศษซาก ) ขนาดต่าง ๆ

ฉ.3หทล(บห)ข.37/2563

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟจ.นม2(หทล)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 044218308
Print

ค้นหาประกาศ