แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

24 April 2020

ประกาศขายหม้อแปลงชำรุด(เศษซาก) ขนาดต่างๆ กฟจ.นม2(หัวทะเล)

ฉ.3หทล(บห)ข.38/2563

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กฟจ.นม2(หทล)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 044218308

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ