แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

20 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ประจำโรงซ่อม โรงรถ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1 ลพ.(บห.)2239/2563

Print

ค้นหาประกาศ