แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

20 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภท ซีที.วีที ชำรุด จำนวน 7 รายการ 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ ผบห.ชม.(ขจ)005/2563

Print

ค้นหาประกาศ