แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

17 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.บ้านกรวด เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณสมมิตร ศรีสุริยชัย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 081-9995368 ในวันและเวลาราชการ
Print

ค้นหาประกาศ