แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

17 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณชลัมพล ปนสันเทียะ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 083-7222318 ในวันและเวลาราชการ

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ