แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

15 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เรื่องขายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1มสย.(ปบ.)2224/2563

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ