แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

14 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 6 รายการ 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1 ลพ.(บห.)2106/2563

Print

ค้นหาประกาศ