แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

3 December 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ละหานทราย เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณสิรวิชญ์ โสดาดง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 098-5867156 ในวันและเวลาราชการ

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ