แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

3 December 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทเพอร์ซันนอลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณประสิทธิ์ อภัยบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 085-7766556 ในวันและเวลาราชการ

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ