แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

2 December 2019

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-060/2562 เรื่อง ขายคอนเนคเตอร์แบบลิ่มสำหรับต่อสายเมนขนาด 185 ต.มม. กับสายแยก 120 ต.มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 073-460293-5 ในวันและเวลาราชการ

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ