แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

8 November 2019

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟจ.อยุธยา จำนวน 2 รายการ

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟจ.อยุธยา จำนวน 2 รายการ

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟจ.อยุธยา จำนวน 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คลังพัสดุอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 

Documents to download

  • Scan035(.pdf, 777.9 KB) - 35 download(s)
Print

ค้นหาประกาศ