แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

8 November 2019

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-054/2562 เรื่อง ขายรถยนต์กระบะบรรทุกชำรุดขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 073-460293-5 ในวันและเวลาราชการ