แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

8 November 2019

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟอ.ลำลูกกา จำนวน 2 รายการ

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟอ.ลำลูกกา จำนวน 2 รายการ

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟอ.ลำลูกกา จำนวน 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุเมธ  รุ่งสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 083-2979604

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ