แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

12 September 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมี่ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 5 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล :แผนกบริหารพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 036-421510

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ