แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

11 September 2019

ประกาศขายมิเตอร์ ซีทีวีทีชำรุด จำนวน 3 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายมิเตอร์ ซีทีวีทีชำรุด จำนวน 3 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่

รายการ

จำนวนที่ขาย(เครื่อง)

1

มิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ

426

2

ซีที.ชำรุดขนาดต่างๆ

3

3

วีที.ชำรุดขนาดต่างๆ

1

 

รวมจำนวนทั้งสิ้น

430

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-7641-2481

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ