แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

10 September 2019

การขายทอดตลาดพัสดุประเภทเศษสายไฟชำรุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีทอดตลาด (รังสิต)

เลขที่ กคพ.3(ทต.)5/2562

ลำดับ

รหัสวัสดุ

รายการ

จำนวน

(กก.)

ราคาประเมิน(บาท)

1.

1-50-001-0001

เศษสายอลูมิเนียมเปลือยชำรุด

224,000

11,424,000

2.

1-50-001-0002

เศษสายอลูมิเนียมหุ้มพีวีซี. สีดำชำรุด

137,000

4,521,000

3.

1-50-001-0004

เศษสายอลูมิเนียมแกนเหล็กชำรุด

185,000

6,105,000

4.

1-50-001-0005

เศษสายอลูมิเนียมหุ้มไม่เต็มพิกัดชำรุด

200,000

6,600,000

5.

1-50-001-0006

เศษสายเคเบิ้ลอากาศชำรุด

146,000

3,212,000

 

 

รวม

892,000

31,862,000

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายวิรัช  วังจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2516-4895-9  ต่อ  3622
Print

ค้นหาประกาศ