แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

10 September 2019

การขายทอดตลาดทรัพย์สินเก่าชำรุด จำนวน 371 ชิ้น โดยวิธีทอดตลาด (รังสิต)

เลขที่ กคพ.3(ทต.)4/2562

ลำดับ

รายการ

จำนวน

(ชิ้น)

ราคาประเมิน

(บาท)

1.

ทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร

115

14,420

2.

ทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

39

3,670

3.

ทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

63

7,210

4.

ทรัพย์สินเก่าชำรุดประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโต๊ะเก้าอี้

154

19,800

 

รวมทั้งสิ้น

371

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายวิรัช  วังจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2516-4895-9  ต่อ  3622
Print

ค้นหาประกาศ