แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

10 September 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณชัยวัฒน์ จุลรัษเฐียร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 081-9764800 ในวันและเวลาราชการ

Documents to download

  • 020-62(.pdf, 806.15 KB) - 66 download(s)
Print

ค้นหาประกาศ