แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

15 August 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณกิตตายา กลิ่นสุมาลย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 091-8355462 ในวันและเวลาราชการ

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ