แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

15 August 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภท ซีที.วีที. เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ 39 เครื่อง

เลขที่ น.1ลป.(มต.)9081/2562

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ