แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

15 August 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา เรื่องขายพัสดุประเภทเพอร์ซัลนอลคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณชัยวัฒน์ จุลรัษเฐียร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 044-214330 ในวันและเวลาราชการ

Documents to download

  • 010-62(.pdf, 1.53 MB) - 27 download(s)
Print

ค้นหาประกาศ