แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

14 August 2019

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 612 เครื่อง กฟจ.อุตรดิตถ์

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 055-443196

Documents to download