แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

14 August 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์, CT, VT ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์, CT, VT ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณประกาศิต ตรีสุวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 088-5954848 ในวันและเวลาราชการ
Print

ค้นหาประกาศ