แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

14 August 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายประกาศิต ตรีสุวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 088-5954848 ในวันและเวลาราชการ