แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

13 August 2019

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดมิเตอร์หม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง ๆ

002/2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่  ขอยกเลิกประกาศขายหรือระงับการขายทอดตลาดในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เนื่องจากเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ สถานที่ ในการประมูลขายทอดตลาด   โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่  จะประกาศขายทอดตลาดในครั้งต่อไป และจะประกาศผ่านเว็บไซต์ www.pea.co.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-622071

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางจิราพัชร พุทธรักษ์พงศ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 075622071

Documents to download