แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

13 August 2019

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 670 เครื่อง กฟอ.สวรรคโลก จ.พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 055-641100