แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

12 August 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 484 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล :แผนกบริหารพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 036-421510

Documents to download

  • jnt09(.pdf, 230.22 KB) - 20 download(s)
Print

ค้นหาประกาศ