แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

16 May 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสารภี เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 2ภ.005/2562

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กฟส.อ.สารภี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5332-5614
Print

ค้นหาประกาศ