แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

16 May 2019

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ ผบห.ชม.(ขจ.)005/2562

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กฟจ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5324-1018
Print

ค้นหาประกาศ