แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

16 May 2019

ประกาศขายหม้อแปลงชำรุด กฟอ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายหม้อแปลงชำรุด กฟอ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กฟอ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 
Print

ค้นหาประกาศ