แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

6 February 2019

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟส.อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 899 เครื่อง

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟส.อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 899 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กฟส.อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ