แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

7 January 2019

ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดพร้อมทะเบียน จำนวน 4 คัน

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ที่ชำรุดพร้อมทะเบียน จำนวน 4 คัน มีรายละเอียดดังนี้

ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดพร้อมทะเบียน จำนวน 4 คัน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายบุญจันทร์ บุญเกษม แผนกยานพาหนะและเครื่องมือกล 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 081-360-1737  เบอร์ดาวเทียม 10173
Print

ค้นหาประกาศ