แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

7 January 2019

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา เลขที่ ต.3-01/2562 ลว.7 ม.ค.2562 เรื่อง ขายรถยนต์นั่งเก๋งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข 87 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกยานพาหนะและเครื่องมือกล กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวรกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-7326-2700 ต่อ 10173

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ