แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

19 October 2018

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายพัสดุประเภท หม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายพัสดุประเภท หม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :แผนกคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 039-302182

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ