แบนเนอร์

ประกาศขยายระยะเวลาและรายชื่อห้องทดสอบของโรงงานผู้ผลิต (ชั่วคราว)ประกาศขยายระยะเวลาและรายชื่อห้องทดสอบของโรงงานผู้ผลิต (ชั่วคราว) 

1. ประกาศขยายระยะเวลารายชื่อห้องทดสอบของโรงงานผู้ผลิต (ชั่วคราว) สำหรับอุปกรณ์ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย New      

2. ประกาศขยายระยะเวลารายชื่อห้องทดสอบของโรงงานผู้ผลิต (ชั่วคราว) สำหรับอุปกรณ์รีโคลสเซอร์ New
     

3. ประกาศขยายระยะเวลาและรายชื่อห้องทดสอบของโรงงานผู้ผลิต (ชั่วคราว) สำหรับอุปกรณ์สวิตช์แรงต่ำหุ้มฉนวน(FSD) New    

4. ประกาศขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนรายชื่อห้องทดสอบของโรงงานผู้ผลิต (ชั่วคราว)  (หมดอายุ)    

5. ประกาศรายชื่อห้องทดสอบของโรงงานผู้ผลิต (ชั่วคราว) ฉบับที่ 2 (หมดอายุ)      

6. ประกาศรายชื่อห้องทดสอบของโรงงานผู้ผลิต (ชั่วคราว) ฉบับที่ 1 (หมดอายุ)     
  • อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  
  • ข้อมูลโดย กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (กทฟ.) 
  • โทรศัพท์ : 6156