แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ของบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

  • 20 June 2017
  • Author: Pea04
  • Number of views: 8607
  • 0 Comments
ประกาศผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ของบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 

 

รับผิดชอบข้อมูลโดย กองบริหารงานบุคคล  02-590-5857

สถานะล่าสุดวันที่ 20 มิ.ย.2560

Print