แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบัญชีรายชื่อสำรอง ประจำปี 2560

  • 20 June 2017
  • Author: Pea04
  • Number of views: 19853
  • 0 Comments

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบัญชีรายชื่อสำรอง ประจำปี 2560

รับผิดชอบข้อมูลโดย กองบริหารงานบุคคล  02-590-5857

สถานะล่าสุดวันที่ 21 ก.ค.2560

Print