แบนเนอร์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

  • 3 February 2020
  • Author: Admin PEA
  • Number of views: 12160
  • 0 Comments
Print
Tags: