แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA รับมอบรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบให้สำนักงาน Read more

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA รับมอบรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบให้สำนักงาน

RSS
First93949596979899100101102Last