แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมในโครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” แก่ผู้บริหาร พนักงาน PEA และผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมในโครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” แก่ผู้บริหาร พนักงาน PEA และผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้

RSS
First9899100101102103104105106107