แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  • 12 October 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 259
  • 0 Comments

 

         วันนี้ (วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ. กรุงเทพฯ

 

         เวลา 07.00 น. สักการะพระภูมิเจ้าที่และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เวลา 08.00 น. สวดพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยและทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป จากนั้นทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม  2561

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ

: แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: