แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมจัดงาน IEEE Power & Energy Thailand Dinner Talk 2018

  • 12 October 2018
  • Author: PR News
  • Number of views: 650
  • 0 Comments

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ด.ร ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน IEEE Power & Energy Society Dinner Talk 2018 และปาฐกถาพิเศษ “มุมมองภาพพลังงานในอนาคต”  โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

  

         นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เปิดเผยว่า งาน IEEE PES Dinner Talk 2018 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Disruptive Technology for Thailand Grid and Energy Supplies of the Future :  พลิกโฉมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานในอนาคต” ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้การพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานในประเทศไทยต้องปรับตัว เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ การผลิตไฟฟ้ารูปแบบเดิมจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ผ่านระบบส่งและจำหน่ายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า จะถูกแทนที่ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว (Distributed Energy Resources : DERs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลและชีวภาพ พลังงานจากขยะ ที่มีศักยภาพในพื้นที่และอยู่ใกล้กับผู้ใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานและการควบคุมสั่งการระบบไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและมีความอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น พัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อรองรับรูปแบบการผลิต ส่งและจำหน่ายไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป

 

       

         นอกจากนี้ มีการเสวนาในหัวข้อ “Disruptive Technology for Thailand Grid and Energy Supplies of the Future : พลิกโฉมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานในอนาคต” ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวิบูลย์ ฤกษ์สิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ รักษาการผู้ว่าการ การการไฟฟ้านครหลวง และนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: