แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อควรปฏิบัติและแนวทางป้องกันกรณีเกิดแผ่นดินไหว

  • 25 August 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1473
  • 0 Comments

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA แนะข้อควรปฏิบัติและแนวทางป้องกันกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน ดังนี้

- ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว

1. ควรมีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉายและกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้าน ให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ไหน

2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้าน เช่น เครื่องดับเพลิง ถุงทราย

4. ควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟฟ้าสำหรับตัดกระแสไฟฟ้า

5. อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูง เมื่อแผ่นดินไหว อาจตกลงมาเป็นอันตรายได้

6. ผูกเครื่องใช้หนักให้แน่นกับพื้นผนังบ้าน

7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมายในกรณีที่ต้องพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้งในภายหลัง

8. สร้างอาคารบ้านเรือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

 

- ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว

1. อย่าตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบ หากอยู่ในบ้านก็ให้อยู่ในบ้าน หากอยู่นอกบ้านก็ให้อยู่นอกบ้าน เพราะส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งเข้าออกบ้าน

2.หากอยู่ในบ้านให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักได้มากและให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียงและหน้าต่าง

3. หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่นและรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีให้ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับได้

4. หากอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวนต่างๆ ที่ปลอดภัยภายนอกคือที่โล่งแจ้ง

5. อย่าใช้ เทียน ไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น

6. หากกำลังขับรถ ให้หยุดรถและอยู่ภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนหยุด

7. ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว

8. หากอยู่ชายหาด ให้อยู่ห่างจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่ง

 

- หลังเกิดแผ่นดินไหว

1. ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน

2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวตามมา อาคารอาจพังทลายได้

3. ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่นๆ และสิ่งหักพังแทง

4. ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส หากแก๊สรั่ว ให้ปิดวาล์วถังแก๊ส ยกสะพานไฟ อย่าจุดไม้ขีดไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว

5. ตรวจสอบว่าแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น หากได้กลิ่น ให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน

6. ออกจากบริเวณที่สายไฟขาดและวัสดุสายไฟพาดถึง

7. เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจำเป็นจริงๆ

8. สำรวจดูความเสียหายของท่อสุขภัณฑ์และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้

9. อย่ามุงหรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพัง อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

10. อย่าแพร่ข่าวลือที่อาจทำให้สาธารณชนเกิดความตระหนก

 

บริการดี มีคุณธรรม

ข้อมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา ( http://www.tmg.go.th )
Print
Tags: