แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาชนชื่นชมและประทับใจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี

  • 17 August 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 2385
  • 0 Comments

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายสุรพล บุญสินธุ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงความชื่นชม คุณอังคณา ไทยประดิษฐ์ พนักงานบัญชี ระดับ 5 สังกัดแผนกบัญชีและประมวลผล เป็น “พนักงานตัวอย่าง สร้างความประทับใจ ในการบริการแก่ลูกค้า” โดยกล่าวคำชมเชย และถือเป็นพนักงานตัวอย่างประจำเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          สืบเนื่องจากการที่มีผู้ใช้ไฟฟ้ามาใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2559 และมีความประทับใจในการบริการของ คุณอังคณา ไทยประดิษฐ์ ซึ่งให้บริการรับชำระเงินที่เคาน์เตอร์ช่องที่ 5 และได้โพสต์ข้อความชื่นชมลงใน facebook สุราษฎร์ธานี

          คุณอังคณา ไทยประดิษฐ์ มาปฏิบัติงานเปิดรับชำระค่ากระแสไฟฟ้า เวลา 08.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่จะมาถึงสำนักงานก่อนเวลาทำการ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า เป็นประจำทุกวัน ถือเป็นการบริการที่ดี แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มาใช้บริการ นำไปสู่ความประทับใจ ของผู้ใช้บริการ ดังที่ได้ชื่นชมมาทาง Facebook ดังกล่าวข้างต้น

บริการดี มีคุณธรรม

ที่มาข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Print
Tags: