แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมในโครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” แก่ผู้บริหาร พนักงาน PEA และผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้

  • 1 August 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1361
  • 0 Comments

      

   

        เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1,000 คน ร่วมใจสวมเสื้อสีฟ้า แปรอักษรเทิดพระเกียรติ รวมใจภักดิ์ รักแด่แม่ ในรูปแบบของ Clip MV เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามฟุตบอล สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ

 

 

บริการดี มีคุณธรรม

ข่าวและภาพข่าว: แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: