แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2561

  • 11 July 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 107
  • 0 Comments

         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดยนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี 2561 จำนวน 9,000,000.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

 

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : ข่าวในพระราชสำนัก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

Print
Tags: