แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแสดงความยินดีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครอบรอบปีที่ 69

  • 26 July 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1459
  • 0 Comments

         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายดุษฎี ลิ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นางดวงแข เหลืองธุวปราณีต ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ครบรอบปีที่ 69 พร้อมร่วมสมทบทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้แทนรับมอบ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อาคารถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

บริการดี มีคุณธรรม

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: