แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อ.อรัญประเทศ

  • 15 July 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1597
  • 0 Comments

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เลินิวส์ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยมีนายอารยัน ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา เป็นประธานในพิธี นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมอาสากาชาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  มีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษา จำนวนทั้งสิ้น 497 ราย ณ อบต.ตาพระยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

       โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

บริการดี มีคุณธรรม

ที่มาข้อมูล : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Print
Tags: