แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.สระแก้ว

  • 15 July 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1539
  • 0 Comments

       

         เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกับ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายสมลักษณ์ กิ่งมาลา ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางขนานจิตต์ กิ่งมาลา ประธานคณะแม่บ้าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการจัดกิจกรรม  โดยมีนายอำเภอโคกสูง นางวิภาวี แดงท่าขาม ร้อยตรีเทพพิทักษ์ วงษา หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์ ที่ 1102 กองกำลังบูรพา กำนัน อำเภอโคกสูง โรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลโคกสูง สาธารณสุขหนองแวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองแวง และ อบต. หนองแวง ให้การสนับสนุนพร้อมบริการประชาชน ณ วัดหนองแวง ตำบล หนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 

บริการดี มีคุณธรรม

 

ที่มาข้อมูล : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Print
Tags: